Kort stans pga. sprenging

Starttid: 20.01.2023 10:00

Beregnet sluttid: 20.01.2023 13:00

Det skal sprenges en mindre salve for grøftearbeidet som gjøres i Kanebogen ved undergangen. Salven er planlagt sprengt kl. 12, og vil medføre en kort stenging av trafikken langs rv.83 i inntil fem minutter.