Korte opphold i trafikken for fjerning av stein

Starttid: 27.01.2023 18:00

Beregnet sluttid: 27.01.2023 20:00

Etter sprenging i fjellskjæringa i Kanebogen er det større steinblokker som må pigges og deles i mindre deler. Dette arbeidet medfører korte stopp i trafikken på grunn av steinsprut fra piggingen.