Nerbotnveien stengt

Starttid: 01.11.2022 00:00

Beregnet sluttid: 07.07.2023 00:00

Nerbotnveien er stengt som følge av bygge- og anleggsarbeider for ny sykkelbru.

Omkjøring om Skoleveien fra Seljestadveien.