Omkjøring i Skarveien

Starttid: 14.06.2023 00:00

Beregnet sluttid: 30.06.2023 00:00

Arbeidene i Skarveien med å legge nytt fortau skrider frem. Nå blir det omkjøring fra krysset Skarveien/Kveldteigen via Kveldteigen og til Folkeparken/Bjørnebåsen på en midlertidig anlagt vei. Myke trafikanter kan fortsatt bruke Skarveien.