Omkjøring rv. 83 Harstadbotn – Seljestad

Starttid: 07.02.2024 08:00

Beregnet sluttid: 03.02.2024 23:59

Det er omkjøring på rv. 83 mellom Harstadbotn og Seljestad.

Nordgående trafikk kan kjøre rv. 83 nord til Verkstedveien, derfra med omkjøring om Sjøkanten senter.

Sørgående trafikk må kjøre Seljestadveien.