Omkjøring ved Harstadhallen/Åsveien

Starttid: 15.08.2022 00:00

Beregnet sluttid: 26.08.2022 00:00

Fra 15. august vil det foregå veiarbeider i Åsveien ved Harstadhallen.

Harstadhallen/Åsveien

Det kortvarige prosjektet har sammenheng med vann- og avløpsarbeidene som foregår i og rundt Kirkeparken og i øvre deler av sentrum. Her skal man legge vann- og avløpsledningen på tvers av Åsveien, og man må dermed stenge veien helt i perioden 15. – 26. august. Det kan bli noen endringer på disse datoene. Omkjøring skiltes, og vil skje gjennom de øvre boligområdene, slik skissen viser.