Rv. 83 med kort stans i fem minutter

Starttid: 21.02.2023 12:00

Beregnet sluttid: 21.02.2023 14:30

Rv. 83 stenges i inntil fem minutter i forbindelse med sprenging av grøft ned mot Mercurveien.