Rv. 83 stenges i Harstadbotn på kveldstid

Starttid: 22.09.2022 17:00

Beregnet sluttid: 24.09.2022 23:00

Rv. 83 vil fra i dag være stengt på kveldstid mellom kl. 17 – 23.

Det skal utføres spunting og settes opp rørvegger ved kulverten over Nerbotnveien. Arbeidet krever en sikkerhetssone som går over riksveien og denne blir derfor stengt i tidsrommet som er beskrevet over.

Om alt går etter planen er arbeidet ferdig lørdag. Skulle arbeidet ta lengre tid vil det bli varslet om på harstadpakken.no

Omkjøringsvei blir Seljestadveien.