Seljestadveien er omkjøringsvei

Starttid: 24.06.2023 00:00

Beregnet sluttid: 22.08.2023 00:00

I forbindelse med arbeider på rv. 83 mellom Harstadbotn og Seljestad fungerer Seljestadveien som omkjøringsvei for all sørgående trafikk. Seljestadveien er skiltet som forkjørsvei fra Byskillet i nord til rundkjøringen i Harstadbotn i sør.