Sprenging tirsdag 31.1 kl. 18:00

Starttid: 31.01.2023 17:00

Beregnet sluttid: 31.01.2023 19:00

Det er planlagt sprenging i fjellskjæringa i Kanebogen i dag kl. 18:00

Tidspunkt for salve kan avvike med 15 minutter, og rv. 83 stenges for all trafikk i inntil 20 minutter.