Stenger for gjennomkjøring i Samasjøen

Starttid: 11.05.2022 00:00

Beregnet sluttid: 14.07.2022 00:00

Også nordre del av St Olavs gate stenges. Det er arbeider med vann- og avløpssystemet som er årsaken til stengingen. Veiene kan bli stengt til midt i juli.  

Stengt for gjennomkjøring i Tore Hunds gt/Samasjøgata

Også nordre del av St Olavs gate stenges. Det er arbeider med vann- og avløpssystemet som er årsaken til stengingen. Veiene blir stengt til over ferien.  

Fra 11. mai og et par måneder fremover vil det ikke være mulig med gjennomkjøring fra Samasjøveien til Tore Hunds gate. Også de nordlige deler av St. Olavs gate vil stenges i samme periode. Grunnen er arbeider med vann – og avløpssystemene i det såkalte Parken III-prosjektet, som strekker seg helt ned til Samasjøen. 

Arbeider i defauTore Hunds gt/Samasjøgata. Foto: Øivind Arvola
defauTore Hunds gt/Samasjøgata. Foto: Øivind Arvola

Det skal lages ei byggegrop nede i Samasjøen der en stor borerigg skal settes ned. Det skal så bores horisontalt opp til nordenden av St Olavs gt. Videre skal vi montere kummer i krysset ned mot Holstneset.

Det er mye jobb som skal gjøres, og det tas høyde for at man må sprenge i fjell samt flytte på kabler som allerede ligger i traseen. 

Vi skjønner at dette vil medføre noen komplikasjoner for de som ferdes i dette oområdet, men ber om forståelse for at jobben må gjøres. 

Her finner du en mer detaljert oversikt over prosjektet