Veiarbeider i St Olavs gate mellom Skarveien og Harstadgårdsbakken

Starttid: 15.08.2022 00:00

Beregnet sluttid: 31.12.2022 00:00

Veiarbeider frem til jul i forbindelse med det nye helsehuset.

I forbindelse med bygging av det nye helsehuset skal St Olavs gate løftes et lite stykke for å lage en slakere og universelt utformet adkomst til sykehuset og helsehuset. Det skal også lages kollektivstopp på begge sider av veien. Det skal lages kollektivstopp på begge sider av veien, samt at det skal legges nye vann- og avløpsledninger og fjernvarmerør.  Dette arbeidet vil foregå etappevis fra krysset til Skarveien og til Harstadgårdsbakken. Det vil være mulig å passere arbeidsområdet med kjøretøy, men kun i ett kjørefelt. Det vil derfor bli lysregulering, som vil flyttes etter hvert som arbeidene skrider frem. I første omgang blir lysreguleringen plassert slik skissen viser.

Myke trafikanter vil også kunne passere, men tidvis må man regne med å måtte bevege seg forbi via omveier. Dette vil bli skiltet.