2. mai stenger Verkstedveien og armen på rundkjøringen i Harstadbotn

Kart over stengninger og anbefalte omkjøringsveier

Arbeidene langs rv. 83 går fremover. Etter 1. mai-helga står det to større stenginger for tur.
– En svært ambisiøs fremdriftsplan hos Anlegg Øst gjør at vi kommer til å merke at det bygges langs riksvegen i år også. Men det betyr også at vi ligger langt foran når det kommer til ferdigstillelse, sier prosjektleder Geir Jørgensen

Tirsdag ettermiddag, 2. mai, vil det bli gjort stenginger av to til- og avkjøringsveger langs rv. 83. Begge stengningene vil vare til slutten av mai måned.

Harstadbotn

I Harstadbotn blir veiarmen som kobler rundkjøring med Kongsvegen/ Seljestadvegen stengt for ferdigstillelse av veien, samt arbeid med vann- og avløp.

– Dette vil nok merkes for byens trafikanter, men det finnes omkjøringsveier. Vi oppfordrer igjen til å benytte andre transportmetoder slik som sykkel og kollektivtransport eller gange. Hvis de som kan gjør endringer, så vil det bli enklere for de som er mer avhengige av bilen, sier Jørgensen.

Samtidig som veiarmen stenges pågår det forberedende arbeider til støping av sykkelbru over Mercurveien. Dette medfører at det er redusert kapasitet på Mercurveien.

– Vi anser det som bedre for trafikkavviklingen at flest mulig velger å kjøre via den nye rundkjøringen på Seljestad ved Rema siden kapasiteten ned mot Mercurveien er såpass redusert, sier Jørgensen.

Verkstedveien

Avkjøringen ned mot Sjøkanten fra rv. 83 ved Cirkle K vil også bli stengt samme dag. Her skal det gjøres arbeid med vann- og avløpsledninger, samt forberedelser til senere sykkelveg med fortau.

Oppdatert: 14. juni 2023