Starter sikringsarbeider i Steinveien

Begrensninger i Steinveien fremover fra 12. mai 2023.

Arbeidsområdet for arbeidene i Steinveien.

Kommunen bygger for tiden Harstadpakke-fortau i Steinveien. Et lokalt «arbeidsområde» (kartutsnitt) skal sikres de neste ukene og arbeidet med dette starter fredag 12.mai.

Myke trafikanter kan passere. Trafikken begrenses fortsatt til gjennomkjøring for buss, og kjøring til eiendommene.

Arbeidsområdet skiltes og skilles fysisk mot tillatt trafikk med såkalte Jerseysteiner.

Avhengig av sikringens karakter, så vil det kunne oppstå situasjoner hvor veien av sikkerhetshensyn må stenges for all gjennomgang i korte tidsrom.

Buss og kjørende til og fra eiendommene anmodes om å utvise utvidet aktsomhet ovenfor myke trafikanter, særlig langs arbeidsområdet.

Oppdatert: 11. mai 2023