Arbeid 19 – 07 mandag og tirsdag

Harstadbotn: Herfra og mot Kanebogen blir det trafikkdirigering mandag og tirsdag kveld. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

I forbindelse med breddeutvidelse og andre forberedende arbeider til asfaltering blir det manuell dirigering på strekningen Harstadbotn – Kanebogen mandag og tirsdag kveld.

Entreprenøren står med trafikkdirigenter på begge sider av strekningen for å slippe trafikken igjennom.

Oppdatert: 17. juni 2024