Periode med stenging og omkjøring starter fredag kveld

Seljestad: Her blir det stengt fra 21. juni på rv. 83 og deler av Bårnakkveien. Vei 1 i bakgrunnen ned mot Sjøkanten åpner 8. juli. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

I den statlige delen av Harstadpakken skal det jobbes iherdig på riksveiprosjektet gjennom sommeren. Dette betyr en gjentakelse fra i fjor med omkjøringer og stengte veier.  

– Når arbeidsperiodene i sommer er over, så har vi mange gode trafikale løsninger i vente. Men gjennom sommeren må alle som har mulighet til det sykle, gå, ta buss eller kjøre til andre tider, sier prosjektleder i Harstadpakken Geir Hartz Jørgensen.  

Det første som skjer i denne omgang er at fra fredag 21. juni på kvelden, så stenges rv 83 mellom Verkstedveien og Margrethe Jørgensens vei i begge kjøreretninger. Samtidig stenges også Bårnakkveien fra riksveien og til svingen der den svinger til venstre, bak Rema.  

Bårnakkveien skal fornyes med fortau for å sikre en trygg vei for myke trafikanter.  På riksveien skal det etableres såkalte «dråper», midtrabatter, ved rundkjøringa, samtidig som rundkjøringen skal beplantes og annet arbeid skal ferdigstilles. Ikke minst skal den nye Vei 1 gjøres ferdig slik at det blir en ny tilgang til og fra området ved Sjøkanten senter.  

Dette betyr at alle besøkende til næringsaktørene i Bårnakkveien; Power, Ness & Lind, Rema 1000, Kokkens Mat, Rainbow frisør og Nordic Last og Buss må kjøre fra Seljestadveien og ned Bårnakkveien til disse. 

Kjøretøy over 7,5 tonn unntas, og vil kunne kjøre rundkjøringa i Margrethe Jørgensens vei og inn en midlertidig vei som etableres i anleggsfasen. Dette for å lette trafikkbildet noe, samt gjøre det enklere med vareleveringer. 

8. juli åpner Bårnakkveien i ny drakt, samtidig som Vei 1 åpnes for trafikk i begge retninger til Sjøkanten-området.  

Harstadbotn: Fra 21. juni på kvelden blir det kun åpent for nordgående trafikk videre fra Harstadbotn mot sentrum på rv. 83. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Forventer mer kø 

– Vi skal være ærlige å si at dette kan bli utfordrende i perioder, særlig på ettermiddagen. Budskapet om å velge andre reisetider, eller sykle, gå eller ta buss er kanskje enda viktigere å ta til seg for de som har mulighet til det, sier prosjektleder i Harstadpakken Geir Hartz Jørgensen.  

– Dette er arbeid som på et eller annet tidspunkt måtte gjøres, og entreprenøren har vurdert det slik at det er klokt få gjort arbeidet i Bårnakkveien samtidig som denne delen av riksveien er stengt uansett.  

Skal sikre flyten og få bussen fram 

Mens det pågår omkjøring vil det være trafikkdirigenter ute på ettermiddagstid da det erfaringsmessig er mest trafikk på Seljestadveien. Oppgaven til disse er å påse at flyten i Seljestadveien er best mulig. 

– Seljestadveien er som kjent forkjørsvei. Trafikkdirigentene skal passe på at flyten blir så god  som mulig, men de skal også hjelpe til med å få bussen fram, sier Hartz Jørgensen.  

Kart over stengte veier og omkjøringsveier.

 Stenging og omkjøring oppsummert:  

  • 21. juni –  Stenging og omkjøring:  
  • Stengt på rv. 83 mellom Verkstedveien og Margrethe Jørgensens vei. Omkjøring for nordgående om Sjøkanten senter. Omkjøring for sørgående om Seljestadveien. 
  • Bårnakkveien stenges mellom rundkjøringa på Seljestad og opp til innkjøring for bussgarasjen. 
  • Tunge kjøretøy over 7,5 tonn som skal til butikker i området, får unntak, og kan kjøre via rv. 83 fra sør inn via midlertidig innkjøring til området.  
  • 8. juli – Åpning: 
  • Bårnakkveien og Vei 1 åpner 8. juli. 
Vei 1: Ny vei til- og fra Sjøkanten til rundkjøringa på Seljestad åpner 8. juli. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen
Oppdatert: 19. juni 2024