Harstadpakkens HMS pris

Harstadpakken har i prosjektet mellom Kanebogen til Margrethe Jørgensens vei besluttet at det i gjennomføringsperioden skal deles ut Harstadpakkens HMS pris, og da for å sette fokus på det aller viktigste i anleggsgjennomføringen – arbeidet med Helse, Miljø og Sikkerhet.

Det absolutt viktigste for oss er at anlegget gjennomføres på en slik måte at alle kommer seg hel og trygt hjem hver dag sier prosjektleder i Harstadpakken Geir Hartz Jørgensen.

Tildelingskriterier

Ut fra en helhetsvurdering skal prisen tildeles en ansatt, i anleggets praktiske utførelse, som bidrar til bedre HMS gjennom sin evne til å bry seg

Dette kan komme frem på ulike måter. Her er noen eksempler:

  • bidrar til å sette viktige problemstillinger innen arbeidsmiljø og læringsmiljø på dagsorden
  • fremmer konstruktive forslag og tiltak som bidrar til å skape et bedre arbeids- og læringsmiljø
  • er pådriver for å iverksette og følge opp HMS-tiltak
  • er en positiv bidragsyter for et godt og sikkert arbeidsmiljø til kollegaer, ledere og/eller lærlinger
  • bidrar til å øke sin egen og kollegaers forståelse og kunnskap for arbeidet med systematisk helse, miljø og sikkerhet
  • evne til å se direkte eller indirekte risiko OG faktiske gjøre forebyggende grep

SHA rådgiver Siw Schultz Gabrielsen stod for selve utdelingen sammen med byggeleder Ole Sollid, og i sin oppsummering satte hun fokus på at vi ikke forventer det perfekte i enhver sammen, men vi ønsker oss vilje til å bry seg, og til at man skal se seg selv og de rundt seg i en sammenheng. I overført betydning kan man si at du murer ikke stein – du bygger en katedral oppsummerte Siw Schultz Gabrielsen.

Fra venstre: Sverre Dahl (lærling Anlegg Øst Entreprenør), Siw Schultz Gabrielsen (SHA rådgiver SVV), Trond Musdalslien (Daglig leder Anlegg Øst Entreprenør AS), Sondre Bjørnhaug driftsleder Anlegg Øst Entreprenør AS), Ole Sollid (Byggeleder SVV), og Arne Fredriksen ( Arbeidsvarsling Anlegg Øst Entreprenør AS).

Daglig leder i Anlegg Øst Entreprenør AS avsluttet tildelingen med å rose Harstadpakken for å ha satt så sterkt fokus på HMS arbeidet, og viste i sin avslutning til de svært gode resultatene man har i selskapet innenfor HMS. Anlegg Øst Entreprenør er i stadig utvikling, så HMS arbeidet er noe vi må ha fokus på hver og en hver dag hele året avslutter Musdalslien.

Vi gratulerer de 3 vinnerne som i tillegg til gullhjelm og diplom mottar en hodelykt som er symbolet på å se (bry seg).

Oppdatert: 26. juni 2024