Rv. 83 helt stengt torsdag

Entreprenøren har behov for å få gjort noe sprengningsarbeid utenfor og delvis inn i lokket i morgen, og i den forbindelse må lokket stenges helt for trafikk. Omkjøring blir skiltet.

Det varsles med sirene i forkant av sprengingen.

Godkjent stengeperiode: Torsdag 27 juni kl 10:00 – 14:00.

Veien åpner igjen straks arbeidene er ferdig.

I perioden hvor lokket er helt stengt vil all trafikk måtte gå om seljestadveien – se kartskisse under. Omkjøring om Bårnakkveien vil ikke bli skiltet nå da den er stengt til 8. juli.

Helstenging som dette forventer vi å kunne gjennomføre uten vesentlige ulemper for trafikanter, da omleggingen skjer utenom perioden med størst trafikkmengde.

Oppdatert: 26. juni 2024