Trafikkavvikling – igjen….

Denne uka startet ut med en rimelig problematisk mandags ettermiddag for mange, og da med lange køer og store forsinkelser mandags ettermiddag. Flere trafikanter meldte om store forsinkelser, og det oppleves naturlig nok frustrerende.

Tirsdag ettermiddag så vi klare forbedringer, og køer/forsinkelser var godt innenfor det akseptable. Onsdag (i går) gikk trafikkavviklingen veldig godt, og vi så svært lite til køer og forsinkelser av noen betydning.

Takk til trafikantene

Tidligere i måneden ga vi en ekstra oppmerksomhet til gående og syklende i form av gratis frokostpakker – et arrangement i regi av Statens vegvesen, Harstad kommune og Troms fylkeskommune. Harstad Cycleklubb stod for teknisk sjekk av sykkelen for de som ønsket det.

Harstadpakkens vurdering av trafikksituasjonen denne uka er at trafikantene har gjort forandringer i reisemønster, og dette har vært en svært viktig faktor for at trafikkavviklingen har gått vesentlig bedre utover uka. Harstadpakken vi rette en stor takk til alle som har gjort nødvendige endringer sier prosjektleder i Harstadpakken, Geir Hartz Jørgensen. Vi vil gjennom sommeren oppleve trafikkomlegginger, mindre stenginger på kort varsel, og vi skal gjøre en god del asfaltering langs hovedinnfartsåren. Med bakgrunn i dette gjentar vi oppfordringen om å:

  • Ta i bruk sykkel og/eller gange
  • Ta bussen – en full buss kan ta bort 50 biler!
  • Kjør til andre tider
  • Kjør sammen med andre
  • Gjør endringer i reisevanene – f.eks bør man vurdere å ta handlingen senere/tidligere tidspunkt

Så er det viktig å avrunde med å si at det nærmer seg ferdigstillelse av arbeidene, og vi håper at enda flere følger oppfordringene våre avslutter Jørgensen.

Oppdatert: 27. juni 2024