Rv. 83 helt stengt torsdag

Entreprenøren har behov for å få gjort lett sprenging inne i lokket i torsdag formiddag, og i den forbindelse må lokket stenges helt for trafikk. Omkjøring blir skiltet.

Det varsles med sirene i forkant av sprengingen.

Godkjent stengeperiode: Torsdag 4 juli kl 10:00 – 14:00.

Veien åpner igjen straks arbeidene er ferdig, og vi forventer at det blir i god tid før kl 14:00.

I perioden hvor lokket er helt stengt vil all trafikk måtte gå om seljestadveien – se kartskisse under. Omkjøring om Bårnakkveien vil ikke bli skiltet nå da den er stengt til 8. juli.

Helstenging som dette forventer vi å kunne gjennomføre uten vesentlige ulemper for trafikanter, da omleggingen skjer utenom perioden med størst trafikkmengde.

Oppdatert: 2. juli 2024