Nattarbeider på rv. 83

default

Natt til torsdag blir det nattarbeider langs rv. 83 mellom Kanebogen og Margrethe Jørgensens vei

Det skal arbeides med grøfter og med utlegging av matjord på siden av veien. Arbeid må skje fra veisiden for å kunne ha tilgang til de aktuelle områdene.

Arbeidet er planlagt å foregå i tidsperioden mellom kl 21 – 06, med oppstart onsdag kveld. Natt til lørdag og søndag blir det ikke arbeid i denne uka, men neste helg vil det bli arbeid natt til lørdag.

Arbeidet skal foregå langs rv. 83 mellom Kanebogen og inn mot Harstadbotn, og så videre mot Lokket. Det blir manuell dirigering av trafikken mens arbeidet pågår.

Oppdatert: 3. juli 2024