Arbeidene på Seljestad tar litt lengre tid

Opprinnelig ferdigdato for arbeidene i Seljestadområdet forskyves fra 8. juli til 17. juli. Dette på grunn av et mer komplisert arbeid enn man så for seg i det aktuelle anleggsområdet. 

Det er for tiden omkjøring på rv. 83 der Seljestadveien og Verkstedveien/ Margrethe Jørgensens vei fungerer som omkjøringsveier for sør- og nordgående trafikk. Opprinnelig skulle dette pågå til 8. juli, men på grunn av flere omstendigheter utsettes dette til 17. juli 

– Entreprenøren har underveis i arbeidet sett at dette var mer komplisert enn man hadde grunn for å tro. Særlig er det mange avhengigheter som gjør at logistikken blir utfordrende. Det gjør blant annet at relativt små forskyvninger får større konsekvenser, sier prosjektleder for Harstadpakken Geir Hartz Jørgensen. 

Bygger fortau og ny tilkobling

Bårnakkveien oppgraderes og det bygges fortau fra rundkjøringen og rundt Rema-bygget. Samtidig ferdigstilles Vei 1, og det jobbes i området rundt. Vei 1 blir ny vei fra rundkjøringa og ned mot Sjøkanten, samt til Circle K og Sjøkanten legesenter og andre butikker i samme bygg. 

Når Bårnakkveien og Vei 1 er ferdigstilt 17. juli, vil disse åpne for vanlig biltrafikk. Samtidig stenges Verkstedveien som i en lengre periode vært enveiskjørt fra rv. 83 inn mot Sjøkanten senter. Her skal veien fjernes og det skal etableres tilkobling til den nye gang- og sykkelveien som strekker seg fra Kanebogen og til rundkjøringa i Margrethe Jørgensens vei. 

Sikter fortsatt mot 18. august

Selv om det er forsinkelse i denne delen av arbeidet så jobber entreprenøren fortsatt med mål om ferdigstillelse 18. august. 

Det vil med andre ord være stor anleggsvirksomhet på strekningen Kanebogen – Margrethe Jørgensens vei gjennom sommeren. 

Oppdatert: 4. juli 2024