Asfaltering fortsetter denne uken

Harstadbotn: Asfaltering fortsetter langs rv. 83 fra 10. juni på kveldstid.

Arbeidet skrider videre fram på rv. 83. Denne uken i form av fresing og asfaltering på rv. 83 fra Harstadbotn i retning sør, mot Kanebogen.

Veien skal freses for å blant annet plane ut hjulspor, før det så kan legges asfalt. Arbeidet skjer på kveld- og nattestid fra kl 19.00 og utover for å ikke hindre trafikken på dagtid.

Mens arbeidet pågår blir det manuell dirigering av trafikken.

Oppdatert: 10. juni 2024