Deler ut frokost og gratis sykkelsjekk på tirsdag

Deler ut frokost og sykkelsjekk: F.v Elin Storsletten i Harstad kommune, Geir Hartz Jørgensen i Statens vegvesen, Knut Børge Berg i Harstad Cykleklubb og Lillian Strand i Troms fylkeskommune. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Harstadpakken tilbyr frokostpakke og gratis sykkelsjekk på tirsdag morgen i Harstadbotn

Tirsdag morgen fra kl syv til halv ni kan alle som passerer gjennom Harstadbotn på gang- og sykkelvegen stanse opp for en frokostpakke og gratis sykkelsjekk. Bak står Harstadpakkens samarbeidspartnere Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og Harstad kommune. Med seg på laget har de fått Harstad Cykleklubb og Leon Sport.

– Dette gjør vi for å heie fram syklistene, men også andre myke trafikanter som lar være å velge bilen. Særlig i disse tider og gjennom sommeren vil det være gunstig for alle trafikantgrupper at flest mulig velger å sykle, gå eller ta buss, sier prosjektleder Geir Jørgensen.

Sykle-til-jobben aksjonen pågår også i disse dager, og alle som melder seg på i Harstad får gratis deltakelse, sponset av Harstadpakken.

Tidligere har Harstadpakken sponset bussbillett. Nå er det altså de myke trafikantene sin tur for en positiv oppmerksomhet.

– Vi skulle gjerne stått flere steder i byen, men i denne omgang står vi ved gang- og sykkelvegen i Harstadbotn. Det er på sørsiden det graves mest nå, og jo flere som velger å gå eller sykle jo bedre. Vi har lyst å få til det samme på nordsiden av byen, noe vi kommer tilbake til, sier Jørgensen

Flere friske leveår som gevinst

For Harstadpakkens del handler det om å inspirere flere til å sykle nå i forbindelse med byggefasen, men også minne folk på om at det snart vil være flotte nye løsninger på plass for myke trafikanter.

–  Alle har jo sikkert hørt at å være i fysisk aktivitet er viktig for egen helse. Men vi vet nå at ved bli mer fysisk aktiv kan man få en gevinst på opptil 11 friske leveår. Så det er mange gode grunner til å være fysisk aktiv på vei til og fra jobb, sier Elin Storsletten som jobber med folkehelse i Harstad kommune.

Oppdatert: 7. juni 2024