Status anleggsarbeid fv. 7750 Kongsveien

Harstadpakken ønsker å informere om en uforutsett hendelse som har oppstått i forbindelse med anleggsarbeidene i Kongsveien.

Under arbeidet som skal bidra til å stabilisere veien, har det oppstått skader på kommunal infrastruktur i gang- og sykkelveien på oversiden av Kongsveien.

Reparasjoner ved kommunale rørledninger

Enkelte rørledninger har blitt påvirket av arbeidet. Det er nødvendig med reparasjoner for å sikre at de kommunale tjenestene igjen fungerer som de skal.

Arbeidet er komplekst og utfordrende, ettersom skaden har oppstått i lite tilgjengelig område. Dette betyr at utbedringene vil kunne ta noe tid. Reparasjonene skal gjennomføres så effektivt som mulig for å minimere eventuelle ulemper for beboere og brukere av området.

Harstadpakken takker for den forståelsen og tålmodigheten som vises.

En oppdatert tidslinje for utbedringene legges ut så snart denne er klar.

Les mer om hvordan dette påvirker trafikkavviklingen Bergveien stenges fra fredag morgen – Harstadpakken

Oppdatert: 6. juni 2024