Bergveien stenges fra fredag morgen

Fra fredag 31. mai stenges Bergveien fra kryss Steinveien til krysningspunktet mellom gang- og sykkelveien og veien.

Veien stenges for all biltrafikk i dette området fra fredag 31. mai kl. 07.00, og inntil videre.

Trafikanter som skal ta seg inn i Bergveien kan kjøre via Bratta.

Boliger som har adkomst gjennom gang- og sykkelveien må kjøre via kryss Kongsveien/Bratta.

Åpent for gående og syklende

Gående og syklister kan passere anleggsområdet.

Stengingen skjer i forbindelse med pågående anleggsarbeid i fv. 7750 Kongsveien.

Oppdatert: 29. mai 2024