Støyende arbeider i Harstadbotn i natt

I forbindelse med at det skal fjernes en kum i rundkjøringen i Harstadbotn, så er det behov for å gjøre disse arbeidene i et tidsrom hvor trafikken er svært begrenset.

Arbeidene påvirker trafikk som kommer fra Seljestadveien, og skal ut i rundkjøringen. Kummen er midt i veien, nesten helt ute i rundkjøringen, så det blir noe innsnevring i selve rundkjøringen også.

Vi varsler med dette om støyende arbeider i Harstadbotn, og forventet tidsperiode er fra fredag 31/5-24 kl 23:00 – lørdag 1/6-24 kl 04:00

Vi beklager de ulempene dette medfører for naboer og trafikanter

Oppdatert: 31. mai 2024