Torsdag: Omkjøring for nordgående trafikk på dagtid

Seljestadbukta bru: Her blir det stengt for nordgående trafikk på torsdag mellom kl 10 – 14. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Torsdag mellom 10 – 14 blir det omkjøring om Seljestadveien for nordgående trafikk på rv. 83

Rettelse: Denne meldingen er rettet 5. juni kl 13:42: Endring er at det er nordgående trafikk som må kjøre om Seljestadveien.

Omkjøringen gjelder fra rundkjøringen på Seljestad og rundkjøring i Harstadbotn. Sørgående trafikk kan kjøre som normalt.

Det skal støpes såkalt OPI-kanal langs rv. 83, nord for lokket. Arbeidet krever plass for betongbil, noe som igjen gjør at kun et kjørefelt er åpent i denne perioden. Så fort arbeidet er fullført vil det åpnes for vanlig trafikk.

Oppdatert: 5. juni 2024