Endring i midlertidlig gangvei i Kongsveien

Stenges til sluttten av oktober: Delen av Kongsveien midt i bildet blir stengt for å ferdigstille veien. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Entreprenøren melder at de må grave ned, og så bygge opp den kommunale delen av Kongsveien på nytt. Det medfører at dagens midlertidlige trasé for myke trafikanter må endres på.

Gangveien har vært åpen for syklende og gående mens arbeidet har pågått med bygging av betongmur ned mot Mercurveien. Nå som veien stenges blir det ny midlertidlig trasé om Steinveien og Valfjellveien ned til Kongsveien og videre forbindelse til Rødbergveien.

Midlertidlig gangvei som er brukt så langt stenges på morgenen, fredag 13. oktober. Veien er forventet å være reetablert mot slutten av måneden, og vil da åpne for all trafikk.

For myke trafikanter: Ny trasé går om Steinveien og Valfjellveien.
Oppdatert: 12. oktober 2023