Fredag: Ny sprenging med kort stans på rv. 83

Fredag kl. 13 er det ny liten sprenging for grøftearbeidet som foregår i Kanebogen. Trafikk på rv. 83 stanses i inntil fem minutter.

Trafikkmelding: Liten sprenging fredag kl. 13

Arbeidet grøft fortsetter mellom fjellskjæringa og undergangen i Kanebogen. I dag skal det sprenges en ny, mindre salve for dette arbeidet.

Som vanlig varsles det med sirene i forkant av sprengingen, og vakter settes ut i området for å holde publikum unna.

Oppdatert: 27. januar 2023