Må fjerne større steinblokker – korte opphold i trafikken fredag kveld

Trafikken stanses i korte strekk for å fjerne større steinblokker som ligger nært rv. 83 i Kanebogen. Det blir stans i inntil 10-15 minutt om gangen mens arbeidet pågår. Arbeidet starter fra klokken 18.

Det vil være vakter ute for å lede trafikken om andre veier og for å kunne gi fri ferdsel til utrykningskjøretøy.

Trafikkmelding: Korte opphold i trafikken for fjerning av stein – Harstadpakken

Oppdatert: 27. januar 2023