Åpner for buss gjennom Steinveien 13. februar

Det pågår for tiden arbeider med kommunale vann- og avløpsledninger i Steinveien, og veien er stengt for gjennomkjøring på grunn av disse arbeidene. Men fra mandag 13. februar vil det være mulig for bussen å passere, og dermed bruke Steinveien som tidligere.

Krevende trasé

Arbeidene har tatt lenger tid enn forutsatt, og knyttes hovedsakelig til tining og krevende grøftetraséer i fjell, samt nødvendige tiltak for å sikre forsvarlig drift med hensyn til arbeidere, beboere og myke trafikanter.

Fortsetter med fortau

Etter gjenåpning vil det fortsatt være noe begrenset fremkommelighet, fordi byggearbeidene fortsetter med opparbeidelse av fortau og busstopp i regi av Harstadpakken langs hele strekningen.

Oppdatert: 14. mars 2023