Gangfelt på Rv. 83 flyttes


Utsnitt av godkjent arbeidsvarslingsplan

I forbindelse med at det skal peles for brufundamenter ved den nye rundkjøringen ved Rema er det behov for å flytte dagens gangfelt over Rv. 83. Dette gjøres for å unngå at gående skal komme for nært de pågående arbeidene med bl.a. peling for brufundamenter.

Omleggingen gjøres ved at det etableres en ny gangtrase langs den blå streken i skissen. Traseen blir sikret med tung vegsikring (rød strek).

Endringen planlegges lagt om i løpet av i kveld/natt mandag 29 august.

Vis hensyn til alle som arbeider på og langs vei, og ikke minst til alle dine medtrafikanter. Dette er spesielt viktig nå i en tid hvor vi vil få litt endret kjøremønster og fremkommelighetsutfordringer grunnet anleggsarbeidene.

Oppdatert: 26. august 2022