Åpent møte om trafikkavviklingstest


Kartskisse over nye forkjørsveger i Harstad.

Harstadpakken og Anlegg Øst Entreprenør AS inviterer til åpent informasjonsmøte om trafikkavviklingstest:

  • Sted: Thon Hotel i Harstad
  • Tid: Mandag 29 august kl 18
  • Enkel bevertning

I forbindelse med pågående anleggsarbeider på strekningen Kanebogen – Margrethe Jørgensens vei vil det i perioder være behov for stenging av riksvegen. I noen perioder er det behov for full stenging, mens i andre er det kun behov for å stenge en kjøreretning. For å sikre den beste løsningen for omkjøring skal det gjennomføres en trafikkavviklingstest i perioden fra og med 6. til og med 9. september.

Harstadpakken vil i dette informasjonsmøtet orientere om bakgrunn, hensikt og forventninger for testen og kommende omkjøringer langs Seljestadveien og Verkstedveien/Margrethe Jørgensens vei. I tillegg vil Anlegg Øst Entreprenør AS ta en gjennomgang av detaljene for de to løsningene som skal testes, samt tidsplanen fremover for anleggsarbeidene og nødvendige omlegginger.

Etter presentasjonene vil det bli anledning til å stille spørsmål fra de fremmøtte, og hvis ønskelig kan det avtales en til en møter i etterkant av informasjonsmøtet. Vi oppfordrer spesielt berørte parter langs de nevnte strekninger om å delta på møtet.

Se også saken om forkjørsveg her: Omkjøringsveiene blir forkjørsvei – Harstadpakken

Hvis du har spørsmål rundt ovennevnte kan du ta kontakt med prosjektleder Geir Hartz Jørgensen på e-post geirjx@vegvesen.no eller mobil 905-24001

Oppdatert: 25. august 2022