Endres til forkjørsveier

I forbindelse med planlagte omkjøringer har vi søkt om, og fått innvilget, endring til forkjørsveg på omkjøringsveiene.


Kartillustrasjon som viser hvilken del av rv.83 som skal stenges, og mulige omkjøringsruter om Margrethe Jørgensens vei og Seljestadveien.
Kart som viser hvilken del av rv.83 som skal stenges, og mulige omkjøringsruter om Margrethe Jørgensens vei og Seljestadveien. Illustrasjon: Statens vegvesen

Seljestadveien og veien om sjøkanten senter (Margrethe Jørgensens vei/Verkstedveien) vil nå skiltes om til forkjørsvei, og dette gjøres i forkant av trafikkavviklingstest og etablering av omkjøring. Endringen krever en relativt omfattende endring av skiltingen på nevnte strekninger, og Anlegg Øst er godt i gang med denne jobben nå. Endringen til forkjørsvei blir gjeldende frem så lenge det er behov for å ha disse veiene som omkjøringsvei.

Natt til onsdag 24 august legges det om til forkjørsvei.

Vis hensyn til alle som arbeider på og langs vei, og ikke minst til alle dine medtrafikanter. Dette er spesielt viktig nå i en tid hvor vi vil få litt endret kjøremønster og fremkommelighetsutfordringer grunnet anleggsarbeidene.

Oppdatert: 23. august 2022