Veiarbeid i St Olavs gate og Åsveien

Lysregulering og stenging

Fra 15. august vil det foregå veiarbeider i St Olavs gate og i Åsveien; ett kortvarig ved Harstadhallen og et ved sykehuset som varer ut året.

Harstadhallen/Åsveien

Det kortvarige prosjektet har sammenheng med vann- og avløpsarbeidene som foregår i og rundt Kirkeparken og i øvre deler av sentrum. Her skal man legge vann- og avløpsledningen på tvers av Åsveien, og man må dermed stenge veien helt i perioden 15. – 26. august. Det kan bli noen endringer på disse datoene. Omkjøring skiltes, og vil skje gjennom de øvre boligområdene, slik skissen viser.

Bildet viser hvor veien stenges, og hvor det blir omkjøring.
Bildet viser hvor veien stenges, og hvor det blir omkjøring.

Helsehuset/St Olavs gate

I forbindelse med bygging av det nye helsehuset skal St Olavs gate løftes et lite stykke for å lage en slakere og universelt utformet adkomst til sykehuset og helsehuset. Det skal lages kollektivstopp på begge sider av veien, samt at det skal legges nye vann- og avløpsledninger og fjernvarmerør. Dette arbeidet vil foregå etappevis fra krysset til Skarveien og til Harstadgårdsbakken. Det vil være mulig å passere arbeidsområdet med kjøretøy, men kun i ett kjørefelt. Det vil derfor bli lysregulering, som vil flyttes etter hvert som arbeidene skrider frem. I første omgang blir lysreguleringen plassert slik skissen viser.

Myke trafikanter vil også kunne passere, men tidvis må man regne med å måtte bevege seg forbi via omveier. Dette vil bli skiltet.

St Olavs gate skal heves ved sykehuset, og det skal lages to kollektivstopp i området. Arbeidene vil foregå fra Skarveien og til Harstadgårdsbakken. Det blir lysregulering, da arbeidene vil foregå i ett kjørefelt av gangen, og veien blir dermed lysregulert på begge sider. Foto: Øivind Arvola
Oppdatert: 6. september 2022