Støyskjerm tas ned


Støyskjermen fra Power og bort mot lokket tas ned

Anlegg Øst har kommet så langt i arbeidene at det er behov for å midlertidig fjerne støyskjermen langs Rv. 83 på Seljestad (fra Power og bort mot lokket). Arbeidene med å ta ned skjermen starter mandag 15 august.

Det pågår arbeider med vann og avløp i området, og det er dette arbeidet som gjør at støyskjermen må bort. I første omgang nå i høst vil det være VA arbeider som utføres, før resten kan ferdigstilles utpå nyåret en gang. Når det er gjort vil det settes opp ny støyskjerm i området.

Vi har sendt ut SMS varsel til beboerne i området, og beklager ulempene dette medfører i perioden. Forhåpentligvis oppveies noe av dette med en ny støyskjerm på strekningen når arbeidene er ferdig.

Vis hensyn til alle som arbeider på og langs vei, og ikke minst til alle dine medtrafikanter. Dette er spesielt viktig nå i en tid hvor vi vil få litt fremkommelighetsutfordringer grunnet anleggsarbeidene.

Oppdatert: 12. august 2022