Mur i Harstadbotn


Mur Harstadbotn
Her ser vi at muren i ytterkant forberedes med armering, og støyping av sålen pågår. Foto: Statens vegvesen

I Harstadbotn settes det opp en mur mot riksvegen, og denne er et spleiselag mellom Statens vegvesen, PSM Eiendom (aktørene bak Harstad Marina), Harstadbotn båthavn og Harstadbotn eiendom (Bjørn Brøndbo).

Muren bygges som en L, og skal holde fyllingen mot sykkelveg med fortau, men i tillegg gjør den at de nevnte parter får parkering inne på området. Arbeidene med muren er godt i gang som bildet viser, og tegningen under viser typisk armering og hvordan fyllingen bygges opp på innsiden av muren.


Oppdatert: 10. august 2022