Reparasjon av asfalt i og utenfor lokket


Bilde tatt 9/8-22 som viser skadene, samt at trafikkøyen og lysreguleringen er fjernet.

Harstadpakken har fått henvendelser fra publikum om mye slitasjeskader på asfaltdekket i og utenfor lokket – dette blir ivaretatt av drift & vedlikeholdsavdelingen.

Drift og vedlikehold har ansvar for vedlikehold av vegnettet, mens Harstadpakken vil sørge for å asfaltere strekningen på prosjektet når det avsluttes, samt utbedring av skader etter anleggsdriften underveis. Vi vil berømme drift & vedlikehold for rask respons når dette ble meldt inn til dem, og de melder at skadene vil bli utbedret i løpet av de nærmeste dagene.

Vis hensyn til alle som arbeider på og langs vei, og ikke minst til alle dine medtrafikanter. Dette er spesielt viktig nå i en tid hvor vi vil få litt fremkommelighetsutfordringer grunnet anleggsarbeidene.

Oppdatert: 9. august 2022