Justering av rv. 83 på lørdag

I området ved Langnesbrua skal rv. 83 sideforskyves mot sør.

Riksvei 83 ved Langnesbrua skal i løpet av lørdag sideforskyves noen få meter mot sør. De midlertidlige sikringene som har stått langs veibanen er i ferd med å bli demontert fredag. Det er etablert permanent rekkverk langs veien, slik at kjørebanen kan legges litt om lørdag.

Arbeidet vil foregå lørdag. Det er planlagt utført slik at det ikke skal komme i konflikt med trafikkavviklingen på riksveien.

Ved å legge trafikken noen meter på siden i forhold til dagens vei blir det plass på motsatt side til sykkelvei med fortau som skal gå fra Kanebogen til Seljestad.

Oppdatert: 26. januar 2024