Redusert kapasitet på rv. 83 fredag kveld

Entreprenøren har planlagt montering av rekkverk fredag kveld. Dette skal skje langs rv. 83 i Russevika, fra kulverten og ned mot Langnes.

Arbeidet krever noe ekstra plass, og det blir kun et kjørefelt åpent mens arbeidet pågår. Trafikken ledes gjennom området med følgebil.

Arbeidet starter kl. 20 og varer utover kvelden og natten.

Alternativ rute via Rødbergveien – Mercurveien – Kongsveien er åpen.

Oppdatert: 19. januar 2024