Litt roligere tider før jul

Seljestadbukta bru tar stadig mer form over rv. 83. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

I tiden fram mot jul foregår det meste av arbeidet i Harstadpakken langs siden av rv. 83 mellom Kanebogen og Seljestad. Med unntak av en stenging i Nerbotnveien vil det ikke bli noen endringer i trafikkavviklingen fram mot jul.

For tiden er det kun aktivitet i den statlige delen av Harstadpakken langs riksveien mellom Kanebogen og Seljestad. Arbeidet her foregår på siden av veien og er ikke til hinder for trafikken. Slik vil det fortsette fram mot jul og litt inn i et nytt år. I Kanebogen jobbes det med sykkelvegen ned mot Russevika bru, mens det mellom Russevika bru og rv. 83 forberedes for påkjøringsrampen fra Mercurveien til rv. 83 som skal bygges neste år.

Nerbotnveien stenges

I Harstadbotn stenges Nerbotnveien for gjennomkjøring i en ukes tid fra i dag 14. desember. Det skal arbeides på Nerbotn bru med kabelføring og betongsaging før jul. Veien åpner igjen 20. desember.

Se trafikkmelding: Nerbotnveien stengt for gjennomkjøring

Stille før jul og i romjula

20. desember tar entreprenør Anlegg Øst juleferie, og det blir dermed stille langs hele veianlegget i dagene før jul og gjennom romjula.

Prosjektene til Harstad kommune i Skarveien og Steinveien, samt de fylkeskommunale prosjektene i Kongsveien og Mercurveien er avsluttet for i år. Det gjenstår litt asfaltering av avkjørsler og siste finpuss som må vente til vår og mildere temperaturer melder seg.

Oppdatert: 14. desember 2023