Arbeid ved Lokket starter på tirsdag. Omkjøring for bilister og myke trafikanter.

Sett mot sør: På venstre side av rv. 83 skal det først fjernes trær og løsmasser før det etterpå skal bores i berget. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Tirsdag neste uke starter entreprenør Anlegg Øst på arbeider mellom Lokket og Verkstedveien langs rv. 83. Arbeidet medfører en kort omkjøringsperiode samme kveld.

Arbeidet handler om å skjære til bergskjæringa som går langs rv. 83 på østsiden av veien. Førstkommende tirsdag vil det bli en midlertidlig omkjøring mellom kl. 17 – 20 i forbindelse med fjerning av trær og rensking av berget. Da vil nordgående trafikk fra Harstadbotn kunne kjøre rv. 83, mens sørgående trafikk må kjøre omkjøring om Seljestadveien.

Omkjøring tirsdag 9. januar mellom kl 17 – 20.

Tråkk blir stengt

Etter at trær er fjernet og løsmasser er rensket, starter arbeidet på selve berget. Arbeidet vil skje fra oversiden. Gjennom dette området går det et tråkk som benyttes av gående mellom Sjøkanten og Skoleveien. Tråkket går igjennom anleggsområdet og det vil ikke være tilgjengelig for bruk så lenge arbeidet pågår. Forventet arbeidstid på dette arbeidet er ut januar måned.

Oppdatert: 17. januar 2024