Orientering om Åsveien 35

Åsveien 35 ligger like ved tunnelåpningen på Sama. Foto: Martin Haagensen/ Statens Vegvesen

Harstadpakken informerer om Åsveien 35 etter at det nettopp ble registrert hærverk på eiendommen.

En orientering om Åsveien 35

Hvorfor eier Statens Vegvesen Åsveien 35?
Åsveien 35 ble innløst i forbindelse med Harstadpakkens utbygging av Harstadåstunnelen. Innløsning av eiendommen ble gjort da det var nødvendig å bruke store deler av eiendommen til veiformål.

Hvilke planer har vi for bygningen?
Vi planlegger å legge bygningen ut for salg så snart omsøkt reguleringsendring er vedtatt. Reguleringsendringen omhandler justering av eiendomsgrenser etter at Harstadåstunnelen hadde behov for noe mer areal til veiformål. Reguleringsplanforslaget åpner for å bruke bygningen til flere bruksformål, og vernemyndighetene har tidlig i planprosessen uttalt seg positivt til dette.

Vi håper at endringen blir vedtatt, og bygningens sentrale beliggenhet tilsier at den kan være attraktiv til flere formål. Vi har registrert interesse for eiendommen, og forventer at markedet vil ta godt imot Åsveien 35 når den blir lagt ut for salg. Vi forventer at det kan skje i løpet av første kvartal 2023. 

Hvordan er tilstanden til bygget?
Bygningen fremstår som tørr, og er naturlig ventilert. Det er ikke registrert fukt- eller råteskader i konstruksjonen. Bygningen har i dag enkel standard, og vil ha behov for ulik grad av oppgradering alt etter bruksformål.

Tilknyttet salgsprosessen vil det bli utarbeidet en tilstandsrapport.

Hærverk
Vi har dessverre registrert hærverk i form av ruteknusing denne uka. Vi jobber nå med å sikre bygningen mot videre skade, samt opprydning av glasskår rundt på eiendommen.

Dersom noen observerer antatt uønsket aktivitet i/rundt bygningen kan de ta kontakt med Harstadpakken på geir.joergensen@vegvesen.no

Oppdatert: 28. oktober 2022