Ny omkjøring i forbindelse med bygging av helsehuset

Helsehuset er ikke en del av Harstadpakken, men det gjøres omfattende arbeider ved sykehuset som får betydning for trafikkflyten, også for Harstadpakken.

Nå starter neste etappe med graving av vann- og avløpsgrøft i forbindelse med nytt helsehus.

Fra 31. oktober vil det være oppstart på gravearbeider i St. Olavs gate, fra krysset Eineberggata til krysset ved Harstadgårdsveien. I den forbindelse varsler entreprenøren et behov for omlegging av trafikk. Graveområdet vil være stengt for sørgående trafikk. Nordgående trafikk kan passere, men ledes ned Harstadgårdsveien til sentrum.

  • Trafikk i St. Olavs gate legges via Eineberggata.
  • Trafikk fra sør i St. Olavs gate kan passere graveområdet og kjøre Harstadgårdsveien til sentrum.
  • Harstadgårdsveien vil være stengt for trafikk fra sentrum og opp til St. Olavs gate. Omkjøring via Samagata/Åsveien.

Arbeidet vil flytte seg etter hvert som det skrider frem, og det vil skje endringer i trafikkmønsteret på stedet. Men foreløpig er dette status.

Omkjøring helsehuset
Rød: omkjøring nord/sør Sort: Blindvei Blå: Enveiskjøring fra St. Olavs gate ned Harstadgårdsveien
Oppdatert: 31. oktober 2022