Første asfalt er lagt

Nå er asfaltlegging i gang. Entreprenøren jobber på for å få arbeidet ferdig så fort som mulig.

Første laget er i ferd med å legges fra rundkjøringa og nordover mot Lokket. Foto: Martin Haagensen/ Statens Vegvesen
Røyken er vanndamp som kommer fra valsen. Vannet brukes for at ikke asfalten skal sette seg fast. Foto: Martin Haagensen/ Statens Vegvesen
I overgangen mellom rundkjøring og veien må det også jobbes manuelt for at asfalten skal bli lagt riktig. Foto: Martin Haagensen/ Statens Vegvesen
Temperaturen på asfalten kontrolleres. Asfalten bør ha en temperatur over 110 grader celsius. Foto: Martin Haagensen/ Statens Vegvesen
Asfaltutleggeren fylles jevnlig på i front med ny asfalt. Foto: Martin Haagensen/ Statens Vegvesen
Valsen kjører over flere ganger for å komprimere lagene. Foto: Martin Haagensen/ Statens Vegvesen
Oppdatert: 1. november 2022