Reisverk under Seljestadbukta bru skal tas ned –omkjøring fra onsdag morgen

Først måking, så demontering: Det midlertidlige reisverket under brua demonteres onsdag til lørdag. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Onsdag morgen starter arbeidet med å demontere brureisen under Seljestadbukta bru. Det betyr omkjøring fra onsdag og til og med lørdag.

Det midlertidige reisverket har stått oppe for å kunne støpe brudekket over rv. 83 på Seljestad. Nå er støpearbeidet ferdig, og betongen skal være ferdig herdet. Både reisverk og forskaling skal demonteres, og mens arbeidet pågår stenges riksveien mellom rundkjøringa på Seljestad og Verkstedveien for all trafikk.

Det betyr at Seljestadveien igjen vil fungere som omkjøringsvei for sørgående trafikk på rv. 83. Det er mulig å komme seg opp på Seljestadveien via krysset i Byskillet og fra Bårnakkveien ved Rema.

Nordgående trafikk kan kjøre rv. 83 inn til Verkstedveien, og så kjøre via Sjøkanten senter.

Vi oppfordrer at de som kan benytter alternative transportformer som buss, sykkel og gange, eller kjører til andre tider.

Bussen får prioritet

Langs Seljestadveien vil det bli plassert ut trafikkdirigenter ved de større kryssene. Hovedoppgaven deres er å se til at flyten i Seljestadveien blir best mulig, og på den måten få kollektivtransporten fram. Det vil si at trafikk fra sideveier vil kunne oppleve å bli holdt igjen.

Entreprenøren har vært i kontakt med Harstad kommune og driftsentreprenøren på rv. 83 for å sikre at omkjøringsveiene skal være brøytet og forberedt til omkjøringsperioden.

Arbeidet er forventet å være ferdig lørdag. Da vil også gjerder og annet som har sikret reisverket være fjernet og framkommeligheten vil bli bedre i dette området.

Oppdatert: 15. februar 2024