Sprengningsarbeid ved Langnes

På sørsiden av Langnesbrua skal det sprenges ut grøft og trase for tilkobling til sykkelvegen. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Entreprenør Anlegg Øst jobber nå rett sør for Langnesbrua langs riksvegen. Her blir det sprengningsarbeid i en ukes tid fra og med i dag. Arbeidet medfører korte stopp i trafikken på rv. 83 når salvene skal skytes.

Langs selve rv. 83 skal det sprenges ut for grøft parallelt med riksvegen. Videre skal det også sprenges ned en fjellknaus mellom Langnesvegen og ned mot riksvegen. Her skal det komme gang- og sykkelveg som kobles på sykkelvegen med fortau.

Når det skal sprenges vil det bli kort stans i trafikken på noen minutter, men så fort det er sprengt settes trafikken i gang igjen.

Trafikkmelding: Korte stanser ifb. sprenging

Oppdatert: 25. april 2023