Stengt for gjennomkjøring mandag til tirsdag

Rødt markerer kulverten som er stengt for gjennomkjøring. Rv. 83 må brukes som omkjøringsveg for å komme seg fra ene til andre siden. Illustrasjon: Statens vegvesen

Mercurveien stenges for gjennomkjøring ved kulverten under rv. 83. Dette gjelder fra morgenen mandag 24. april til 25. april. Rv. 83 fungerer som omkjøringsvei i perioden.

Det er mulig å komme til butikker og bedrifter på hver side av kulverten ved å enten kjøre Kongsveien eller Rødbergveien fra Rv. 83 i Harstadbotn eller Kanebogen.

Ny stenging kommer

Det skal gjøres innledende arbeider for brureisen og senere støping av Russevika bru. Når det kommer til selve støpingen av brua så vil det igjen bli stengt for gjennomkjøring i opptil en uke. Dette skjer tidligst fra torsdag 27. april, men også også skje fra 2. mai. Usikkerheten skyldes leveranser av materiell.

Her er brureisen på vei opp. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Oppdatert: 28. april 2023