Byggearbeider i Steinveien

Starttid: 16.09.2022 00:00

Beregnet sluttid: 07.10.2022 00:00

Harstad kommune oppgraderer Steinveien i regi av Harstadpakken. Her kommer nytt fortau og kommunal utskifting av vann og avløp. Fremdriften i prosjektet innebærer noen endringer for myke trafikanter.
En del av Steinveien må midlertidig stenges, og myke trafikanter og særlig skolebarn anmodes for sikkerhets skyld å følge røde gangruter. Gangrutene gjelder inntil videre.
Området blir skiltet i tråd med kartskissen.

Steinveien - kartskisse som viser midlertidige gangveier.